JIM Edge (e-Magazine)

JIM Edge (e-Magazine), Vol. 1, Issue 11