SIP PGDM

Resham

Satakshi Tyagi

Sushil Kumar


Runa Kumari

Shivangi Tyagi

Rohit Pratap


Ravi Kumar

Ankit Garg

Rajat


Mozammil

Jibrail

Yugal DG Marketing Pvt Ltd

Saurabh

Yugal DG Marketing Pvt Ltd


Anubhav Giri

Rahul Rai

Ayushi Gupta


Aarohee

Abhishek Kumar

Apoorv Sharma


Aymen Heeba Khan

Himanshu Tiwari

Mohit Kumar


Mohit Gupta

Prachi Rai

Ravi Kumar


Rohit Pratap Singh

Seema

Souvik Banerjee


Syed Abu Talib

Ved Prakash Sharma

Yushika Maurya


Abhishek Kumar

Hometown: Saharanpur, UP

PGDM 15-17 Batch

Isha Verma

Hometown: Ghaziabad UP

PGDM 15-17 Batch

Anand Mishra

Hometown: Azamgarh, UP

PGDM 15-17 Batch


Ankit Kumar

Hometown: Patna, Bihar

PGDM 15-17 Batch

Ankit Singh

Hometown: Ghaziabad UP

PGDM 15-17 Batch

Anmol Goel

Hometown: Merrut, UP

PGDM 15-17 Batch


Dipanjan Shah

Hometown: Kolkatta

PGDM 15-17 Batch

Aditya Pandey

Hometown: Basti, UP

PGDM 15-17 Batch

Jagriti Verma

Hometown: Ghaziabad UP

PGDM 15-17 Batch


Neha Rawat

Hometown: Ghaziabad UP

PGDM 15-17 Batch

Nivedita Singh

Hometown: Varanasi, UP

PGDM 15-17 Batch

Pramit Roy Chowdhury

Hometown: Kolkatta

PGDM 15-17 Batch


Pushkar Kumar

Hometown: Patna, Bihar

PGDM 15-17 Batch

Raushan Kumar

Hometown: New Delhi

PGDM 15-17 Batch

Santosh Tiwari

Hometown: Patna, Bihar

PGDM 15-17 Batch


Ravi Ranjan

Hometown: Muzaffarpur, Bihar

PGDM 15-17 Batch

Siddhartha Charles

Hometown: Kanpur, UP

PGDM 15-17 Batch

Sahil Many

Hometown: Merrut, UP

PGDM 15-17 Batch


Shashank Kumar

Hometown: Merrut, UP

PGDM 15-17 Batch

Shashank Billaiya

Hometown: Kattni, MP

PGDM 15-17 Batch

Shreya Shreshtha

Hometown: Patna, Bihar

PGDM 15-17 Batch


Swapnil

Hometown: Muzaffarpur, Bihar

PGDM 15-17 Batch

Shourya Dwivedi

Hometown: Lucknow, UP

PGDM 15-17 Batch

Shubham Dubey

Hometown: Agra, UP

PGDM 15-17 Batch


Vaibhav Chaudhary

Hometown: Merrut, UP

PGDM 15-17 Batch

Vishal Singh

Hometown: Patna

PGDM 15-17 Batch

Satrajit Sinha

Hometown: Kolkatta

PGDM 15-17 Batch


Abhishek Dubey

Hometown: Ghaziabad UP

PGDM 15-17 Batch