Press Releases

Jaipuria Institute of Management : Press Release
Dainik Bhaskar
18 Nov 2017
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Navbharat Times
02 Nov 2017Jaipuria Institute of Management : Press Release
Hindustan
16 Oct 2017
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Navbharat Times
16 Oct 2017
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Amar Ujala
16 Oct 2017
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Navbharat Times
26 Sep 2017Jaipuria Institute of Management : Press Release
Amar Ujala
26 Sep 2017
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Hindustan
15 Apr 2017
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Vartman Satta
16 Mar 2017
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Yug Karvat
16 Mar 2017

Jaipuria Institute of Management : Press Release
Early Morning
2 Feb 2016
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Punjab Keshri
1 Feb 2016
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Dainik Yug Karvat
1 Feb 2016
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Nav Bharat Times
31 Jan 2016Jaipuria Institute of Management : Press Release
Dainik Jagran
31 Jan 2016
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Amar Ujala
31 Jan 2016

Jaipuria Institute of Management : Press Release
Early Morning
4 Nov 2015
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Delhi Savera
4 Nov 2015
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Yug Karvat
4 Nov 2015
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Nav Bharat Times
2 Nov 2015Jaipuria Institute of Management : Press Release
Punjab Keshri
2 Nov 2015
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Dainik Jagran
2 Nov 2015
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Amar Ujala
1 Nov 2015
Jaipuria Institute of Management : Press Release
Nav Bharat Times
1 Nov 2015
Dainik Jagran
29 Aug 2015

Dainik Jagran
19 Aug 2015

Amar Ujala
19 Aug 2015

Nav Bharat Times
19 Aug 2015
Amar Ujala
19 Aug 2015

Navbharat Times
14 Apr 2015

Hindustan Hindi
12 Apr 2015

Amar Ujala
12 Apr 2015
Dainik Jagran
12 Apr 2015

Sach Kahoon
12 Apr 2015

National Duniya
12 Apr 2015

Navodaya Times
12 Apr 2015
Rashtriya Sahara
12 Apr 2015

The Pioneer
25 Feb 2015

Punjab Kesri
24 Feb 2015

Amar Ujala
24 Feb 2015
Dainik Jagran
23 Feb 2015

Hindustan
22 Feb 2015Dainik Jagran
6 Sep 2014

Dainik Jagran
30 Aug 2014

Hindustan Hindi
30 Aug 2014

Amar Ujala
10 March 2014
Navbharat Times
10 March 2014

Dainik Jagran
10 March 2014

Hindustan
10 March 2014

Dainik Jagran
09 Feb 2014
People and Management ,Vol. No. 5
Jan – Feb 2014Uttar Pradesh Keshri
24th Nov 2013

NBT News
24th Nov 2013

Hindustan
24th Nov 2013

Dainik Jagran
24th Nov 2013
Amar Ujala
24th Nov 2013

Dainik Jagran
21st Oct 2013

Dainik Jagran
6th May 2013

Amar Ujala
6th May 2013
Dainik Jagran
13th April 2013

Rashtriya Sahara
13th April 2013

Hindustan
13th April 2013

Amar Ujala
13th April 2013
Dainik Jagran
5th March 2013

Hindustan
5th March 2013

Rashtriya Sahara
5th March 2013

Amar Ujala
5th March 2013
Dainik Jagran
3rd March 2013

Rashtriya Sahara
3rd March 2013

Hindustan
18 Feb 2013

Hindustan
18 Feb 2013