Alumni Portal

ACHIEVEMENTS OF THE STUDENTS :

CONGRATULATIONS!!!Seth Anandram Jaipuria School takes immense pleasure in congratulating the 34 meritorious aspirants school, who have successfully cleared the JEE Mains -2017 . The jubilant achievers are:

 • Parakh Agarwal
 • Anant Agarwal
 • Sparsh Bansal
 • Nishaant Veer Dixit
 • Daksh Goyal
 • Manav Kumar Singh
 • Samarthya Tomar
 • Mehul Garg
 • Shivangi Goswami
 • Prince
 • Nandini Rajput
 • Aman Garg
 • Shatakshi Tyagi
 • Ashutosh Tiwari
 • Naval Sharma
 • Samriddhi Srivastava
 • Anjali Yadav
 • Harsh Bhatnagar
 • Bhavya Kumari
 • Jatin JKumar
 • Aman Gupta
 • Yash Singh
 • Supragya Upadhyay
 • Aryan Bhartiya
 • Pratul Hazela
 • Shobhit Bushan
 • Karan Kapoor
 • Dikshant Sagar
 • Kshitij Vats
 • Shriyansh Asthana
 • Harsh Vardhan Gupta
 • Tushar Vohra
 • Pushkarr Gahlaut
 • Shaurya Jugran

Quick ResponseSecurity Code: